Het kerkelijk huwelijk

Wenst u kerkelijk te huwen
dan kan u hier lezen
wat er u allemaal te doen staat.

Het zal u snel duidelijk zijn,
dat ook een kerkelijk huwelijk
een handvol praktisch werk
met zich meebrengt.

 

Waar jullie huwelijk vastleggen ?

Een gouden raad ...
een goede planning

De start van alles....
jullie "huwelijksdossier" !

Wie zal 't worden ?

Jan Van Gerven

 

Peter Gijsbrechts

Voor het vastleggen van jullie huwelijk kunnen jullie contact opnemen met ons centraal secretariaat ‘Den Bries‘ (contactgegevens zie menubalk),
of met de parochiekern waar jullie wensen te huwen.
Jullie kunnen alle contactgegevens vinden via de pagina parochiekernen.

Een gouden raad is tijdig jullie huwelijk aan te vragen.
Het is voor ons trouwens een prettige vaststelling
te merken dat meer en meer verloofden opnieuw kiezen
voor een kerkelijk huwelijk.
Maar dat maakt het risico groter
dat de door jullie gekozen dag, uur en/of kerk reeds bezet zijn.
Weet trouwens dat er slechts 2 pastors beschikbaar zijn
om huwelijksvieringen voor te gaan in onze parochiekernen.

 

Jullie huwelijksdag mag hopelijk
één van de mooiste dagen van jullie leven worden.
Daarom is het belangrijk jullie dag zorgvuldig te plannen.
Bij het plannen van uw huwelijksdag is het vooreerst belangrijk te weten
dat de Belgische wetgeving voorschrijft  dat jullie eerst
burgerlijk gehuwd moet zijn, 
alvorens jullie een kerkelijk huwelijk kunnen aangaan.
Jullie moeten dus eerst het gemeentehuis passeren
alvorens jullie het ‘jawoord’ in de kerk kunnen geven.

Als jullie een afspraak met het gemeentehuis maken,
hou er dan ook rekening mee
dat er binnen onze Pastorale Eenheid
geen huwelijksvieringen zijn tussen 12 uur en 14 uur.

Om onze avondvieringen niet in het gedrang te brengen
worden er op zaterdag tevens geen
huwelijksvieringen aangenomen na 15 uur.

 

Als jullie huwelijk is aangevraagd,
is de volgende stap het aanmaken van jullie “huwelijksdossier“.

!! DIT IS UITERST BELANGRIJK !!

Bij het aanvragen van jullie huwelijk werd jullie gevraagd
een e-mailadres op te geven.

Via dat e-mailadres ontvangen jullie de bevestiging van jullie huwelijksaanvraag en tevens de vraag een webformulier in te vullen
met daarin alle nodige gegevens voor het aanmaken
van het uiterst belangrijke “huwelijksdossier”.

Pas wanneer jullie “huwelijksdossier” is aangemaakt
kunnen jullie verdere stappen ondernemen.
Of – om het kras te zeggen – geen dossier betekent geen huwelijk.

Hou dus jullie e-mail (kijk ook eens in jullie ‘spam’)
in de gaten en vul dit formulier zo snel als mogelijk in !!

 

Van zodra uw huwelijksdossier volledig in orde is,
zullen jullie van ons centraal secretariaat ‘Den Bries’
een e-mail ontvangen met daarin het heugelijke nieuws
wie van onze pastors jullie huwelijk zal voorgaan.

Natuurlijk staat het jullie vrij om zelf
een ‘eigen’ voorganger voor te stellen.

Na ontvangst van deze e-mail is het aangeraden zo snel als mogelijk
met die pastor contact op te nemen.
Samen met hem bespreken jullie de viering
en worden de nodige afspraken voor de viering gemaakt.
Ook jullie kerkelijke ‘ondertrouw’ gebeurt met deze pastor.

De gehele voorbereiding zal dus nog de nodige tijd in beslag nemen,
neem dus tijdig contact op.
Dit kan echter pas gebeuren nadat al het vorige is gebeurd.
Moet het nog gezegd worden er tijdig aan te beginnen?