Het beleidsteam van de pastorale eenheid

Het ‘Beleidsteam’ van de pastorale eenheid
vervangt het voormalige ‘Federatieteam’ en bestaat normaal uit vijf personen
die de verantwoordelijkheid  dragen over de vijf belangrijke peilers
binnen een pastorale eenheid:
1. Catechese en verkondiging.
2. Liturgie en gebed.
3. Het financieel en materieel beheer.
4. De diaconie.
5. De gemeenschapsopbouw.
Deze laatste verantwoordelijkheid wordt opgenomen door de coördinator, bruggenbouwer die met samen het team zorg draagt voor het geheel.