De 1ste communie

De eerste communie behoort, samen met het doopsel en het vormsel, tot wat men de initiatiesacramenten noemt.
De eerste communie is de eerste keer dat een kind de communie ontvangt. Het kind kan dan voor het eerst samen met zijn ouders volledig deelnemen aan de eucharistie.
Door een kind zijn eerste communie te laten doen, drukken de ouders uit dat ze het kind verder willen laten groeien in het christelijk geloof. Ouders willen hun kind laten kennis maken met de gelovige gemeenschap, die wekelijks samen komt rond Jezus. Daarvoor werd reeds gekozen toen het kind gedoopt werd.
De gemeenschap met Jezus wordt juist duidelijk in het breken en het delen van het brood. Dit betekent iets voor het leven van allen die eraan deelnemen. Daardoor groeit er een verbondenheid met Jezus en elkaar. Door samen aan tafel te gaan proberen christenen solidair te leven als Jezus.

  • De voorbereiding of catechese
    een gedeelde verantwoordelijkheid

Gezien de eerste communie geen sacrament is, ligt de verantwoordelijkheid strikt genomen bij de ouders. Dat er nog verschillende parochies zijn die een feestelijke eerstecommunieviering aanbieden, is dus eigenlijk een gunst te noemen. Maar het wordt voor onze parochies al langer hoe moeilijker om medewerkers (catechisten) te vinden om de eerstecommuniewerking te dragen. De tijd dat zowat alle voorbereiding op school gebeurde is trouwens ook al lang voorbij.
En dus kunnen onze parochies niet anders dan beroep te doen op de verantwoordelijkheid van de ouders om hun kind mee te begeleiden op de weg richting het grote feest. Uiteraard zullen ze mogen rekenen op de hulp van de plaatselijke parochiekern en de werkgroep ‘Catechese’ van onze pastorale eenheid.

  • Een weg van 2 jaar

De voorbereiding op de eerste communie strekt zich uit over twee jaar. We beginnen er dus al aan aan je engelbengeltje de grote stap in het eerste leerjaar zet. Dit eerste jaar noemen we een kennismakingsjaar. We zullen de eerste communicantjes de mogelijkheid bieden kennis te maken met de parochie, het kerkgebouw, de figuur van Jezus en de vieringen. Hiertoe zullen ze uitgenodigd worden voor gezinsvieringen en bijzondere vieringen doorheen het jaar.
Het tweede jaar zal wat concreter worden en werken we rond enkele thema’s die ook Jezus zo belangrijk vond.

 
  • Ouderavond en inschrijving

In de loop van het eerste leerjaar organiseren we een ouderavond voor alle ouders die wat meer willen weten over de betekenis van de eerste communie. Nadien kunnen ze dan de keuze maken hun kind al dan niet voor de eerste communie in te schrijven.
De inschrijvingen gebeuren enkel en alleen online en zullen na een bepaalde tijd ook worden afgesloten. Inschrijven als de catechese al een tijdje loopt zal dus niet meer kunnen.

  • Inschrijven voor de eerste communie

Wenst u uw zoon of dochter in te schrijven voor de eerste communie
dan kan u dit online doen.
U vindt het inschrijvingsformulier
op de pagina van het jaaroverzicht
via de link hieronder.