De begrafenis

Jammer genoeg
worden we allemaal geconfronteerd
met het afscheid moeten nemen
van een dierbaar iemand.
Die dagen heb je vooral nood
aan tijd voor jezelf.
Tijd, die je nauwelijks hebt,
want ook bij een overlijden
komt heel wat kijken.

 

Bij het overlijden van een dierbare, neem je best eerst contact op met de begrafenisondernemer van uw keuze.

Nadat je met de begrafenisondernemer de dag, het uur en de plaats van de kerkelijke uitvaart hebt besproken, zal de begrafenisondernemer contact opnemen met het centraal secretariaat ‘Den Bries’, om na te gaan of uw voorkeuren nog mogelijk zijn.
Alle begrafenisondernemers van groot Wuustwezel en groot Brecht, alsook hen die gevestigd zijn in aanpalende gemeenten, kennen deze procedure, en weten dat ze onze ‘wachtdienst’ dag en nacht kunnen bereiken.

Nadat onze ‘wachtdienst’ via de begrafenisondernemer alle noodzakelijke gegevens en inlichtingen heeft gekregen, zal onmiddellijk de betreffende parochiekern op de hoogte worden gebracht, en een voorganger worden aangesproken.

Deze pastor zal zo snel als mogelijk met de familie contact opnemen om een moment af te spreken om de uitvaart samen met u volledig voor te bereiden. Ook met alle praktische vragen rond koor, muziekinstallatie, lector en contact met de plaatselijke parochiekern, kan u bij de pastor terecht.

 

We denken te mogen zeggen dat wij binnen onze Pastorale Eenheid met heel veel zorg omgaan met de voorbereiding van uitvaarten, waaraan wij zeker de nodige tijd besteden.
Iedere persoonlijke inbreng van de familie is van harte welkom en zal zeker een zinvolle plaats krijgen binnen de viering.