Welkom

'Van hier naar ginder'

Via de menubalk bovenaan
reis je snel van hier naar ginder.
Neem regelmatig ook eens
een kijkje op onze agendapagina,
want er is altijd wel wat te doen.
Via 'Parochiekernen' bezoek je onze
11 gemeenschappen en vindt u er per gemeenschap alle informatie.
Klik ook eens op 'Sacramenten en rituelen'.
en ontdek er alle rituelen
van doopsel tot begrafenis.

'Den Bries'

Met al je vragen kan je terecht
op ons centraal secretariaat 'Den Bries'.
Voor dringende pastorale vragen
zoals een ziekenzalving
is er een permanente wachtdienst.
Bij het overlijden van een dierbare
neem je best eerst contact op
met een begrafenisondernemer naar keuze.
Ze regelen voor u ook de afspraken
met ons secretariaat.

'Sacramenten en rituelen'

Daar moet je zijn voor alle info over dopen,
eerste communie, het vormsel
en het kerkelijk huwelijk.
Maar ook voor de ziekenzalving
en de begrafenisviering.

'Onze diensten'

Wenst u een afspraak met een pastor...
Een abonnement op het Parochieblad...
Een intentie voor een viering...
Zomaar een vraag of bedenking...
Het kan allemaal
via de pagina 'Onze diensten'

Pastorale Eenheid Elia