Het sacrament van het DOOPSEL

Als je het doopsel vraagt voor je kind, dan betekent het dat je een stap zet naar de geloofsgemeenschap toe. Dat veronderstelt een keuze. Het doopsel opent immers de deur naar het christelijk geloof. En dat is niet niets!

  • Geboorte of doopviering?

Als ouders de doop voor hun onlangs geboren kindje vragen, speelt de band met de geboorte natuurlijk een rol. Eeuwenlang reeds doopt men kleine kinderen. Er is bij de doop echter meer aan de hand. Het doopsel is meer dan een geboorteviering waarbij een familie het nieuwe leven met vreugde verwelkomt en er Gods zegen over vraagt. Het doopsel is de opname in een ‘nieuwe’, ‘grote’, ja zelfs ‘wereldwijde’ familie, namelijk de kerkgemeenschap. Dat is een gemeenschap van leerlingen van Jezus Christus. Heel het doopritueel ademt en spreekt dit uit in woord, symbool en gebaar. Het doopsel is de eerste stap die van een mens een christen maakt en die ons binnenleidt in het christelijk geloof.

  • De ouderavond

Een doopviering is eigenlijk een doopgebeuren. Er gebeurt inderdaad heel wat in een doopviering. Allemaal handelingen die we ‘symbolen’ noemen. Tijdens de ouderavond op de 2de woensdag van de maand die aan de doopmaand vooraf gaat, maken de ouders kennis met al deze symbolen. Ze maken ook kennis met de mama’s en papa’s van de andere dopelingen en worden zelfs aan het werk gezet. We verwachten aan ook dat zeker één van de ouders aanwezig is ! Deze ouderavonden vinden plaats in de kerk van St.-Lenaarts-VEERLE (Klein Veerle) om 20 uur.
Maar, opgelet…. Vooraf online inschrijven is noodzakelijk. Het kan dus niet om zonder vooraf uw kind te hebben ingeschreven te komen afzakken naar een ouderavond !! Het is echt wel noodzakelijk eerst uw kind voor een doopviering vooraf in te schrijven. Dit kan, zoals gezegd, online. De inschrijvingen worden afgesloten de dinsdag voor de ouderavond die steeds op de 2de woensdag van de voorafgaande maand is.

  • Waar dopen?

Niet in ieder van onze 11 gemeenschappen zijn doopvieringen voorzien. ‘Waar en wanneer’ kan je terugvinden in het jaaroverzicht via de link hiernaast.

  • Alleen of samen?

Het doopsel is de opname in de geloofsgemeenschap. Die geloofsgemeenschap is groter dan één of twee families. Daarom zijn alle doopvieringen gemeenschappelijke vieringen. Naargelang de gemeenschap kunnen er 4 tot 6 kindjes per doopviering gedoopt worden. Alle doopvieringen zijn voorzien om 14 uur. Indien er veel dopelingen zijn, kan in sommige gemeenschappen een 2de doopviering voorzien worden om 15 uur. Dit zal worden besproken op de ouderavond.

 
  • De privacyverklaring !!

De Privacywet van 8 december 1992 (B.S. 13 maart 1993) en de Europese Privacywet (GDPR) van 25 mei 2018, zorgen voor een flink pak papierwerk, ook bij het vastleggen van een doopsel.
Deze zogenaamde Privacyverklaring met de antwoorden die u op de gestelde vragen moet geven, zit verwerkt in de aanvraag.
Deze Privacyverklaring zal u per e-mail ontvangen nadat de doopaanvraag is gebeurd. Deze dient u uit te printen en ondertekend mee te brengen naar de ouderavond.
Klinkt het allemaal een beetje ingewikkeld, bij het invullen van de doopaanvraag zal het u allemaal duidelijk worden.

  • Inschrijven voor het doopsel

Wenst u uw kindje te laten dopen?
Dan kan u dit online aanvragen.
U vindt het inschrijvingsformulier
op de pagina van het jaaroverzicht
via de link onderaan deze pagina.