De zondagkerken

En wat is dan een “zondagkerk’?
Wel, voor diegenen die het liefst vieren in eucharistie is de ‘zondagkerk’ de oplossing.
In de ‘zondagkerk’ vieren we trouwens altijd in eucharistie.
Toekomst gericht zullen de ‘zondagkerken’ dus meer en meer aan belang winnen.
En waar kunnen we ze vinden ?
In onze pastorale eenheid hebben we er twee: St.-Lenaarts-Centrum en Gooreind.
In St.-Lenaarts-Centrum komen we samen vieren op zaterdagavond om 18u30.
In Gooreind doen we dat op zondagochtend om 9 uur.

Op feestdagen kunnen de uren anders zijn, daarvoor verwijzen we u
naar de info die daarover op deze webstek zal verschijnen.

Bezoek onze twee ‘zondagkerken’