Get Adobe Flash player


Beste,


De data van de vormselviering worden bepaalt door het bisdom.

Gebaseerd op de afspraken zoals die nu gelden (januari 2019),

zouden de vormselvieringen voor de komende jaren

op onderstaande data plaatsvinden.


Ieder jaar zijn er drie data voorzien.

In welke parochiekern(en) op welke datum

de vormselviering zal worden voorzien,

kunnen we jammer genoeg nu nog niet bepalen.


De data tussen (haakjes) zijn telkens een extra zondag.

Deze zal enkel vorzien worden indien nodig.

2020

2021

2022

2023

2024

18 april 2020

10 april 2021

23 april 2022

15 april 2023

6 april 2024

25 april 2020

17 april 2021

30 april 2022

22 april 2023

13 april 2024

(26 april 2020)

(18 april 2021)

(1 mei 2022)

(23 april 2023)

(14 april 2024)


Meer informatie over onze privacyverklaring kan je HIER vinden


Volg onze catechesewerking ook op Facebook... KLIK HIER.


Terug naar vorige pagina