Get Adobe Flash player


Beste ouders,


Indien uw zoon of dochter geboren is in 2009

en begin september waarschijnlijk de stap heeft gezet

naar het 6de leerjaar,

kunnen jullie eventueel al uitkijken

naar zijn of haar vormsel in 2021.


Omdat we zo snel als mogelijk met de vormselcatechese willen starten, komen we nu al bij jullie aankloppen.


In normale tijden organiseerden we één infoavond voor alle ouders.

Maar omdat we in het huidige coronatijdperk

dit infomoment veilig en coronaproof willen laten verlopen,

zullen we allicht meerdere avonden moeten voorzien.


Daarom willen we jullie vragen je vooraf aan te melden !!


Op die manier kunnen we enkele oudergroepen samenstellen

over meerdere infomomenten die we nog in november willen plannen.


Voor alle duidelijkheid…

Het betreft hier infoavonden en GEEN inschrijvingsavonden.

Jullie zoon of dochter inschrijven voor het vormsel

kan pas na de infoavond.

!! DE DATA 2021 !!


De vormselvieringen zullen plaatsvinden op

zaterdagen 10 en 17 april 2021.


Naargelang het aantal vormelingen

kan er een extra vormselviering zijn

op zondag 18 april 2021.


In welke gemeenschap op welke datum

de vormselviering precies zal doorgaan

kunnen we u pas later meedelen.AANMELDEN VOOR DE INFOAVOND

KON TOT UITERLIJK 31 OKTOBER 2020


Dit kan je doen via onderstaande link

KLIK HIER


Of door de QR-Code hiernaast te scannen.