Get Adobe Flash player


Beste ouders,


Hieronder het overzicht van alle doopvieringen

binnen onze pastorale eenheid voor het jaar 2019.


U kan vanaf nu uw kind ook online aanmelden voor het doopsel.


U vindt het inschrijvingsformulier onderaan deze pagina.

Maar, daarbij toch enkele aandachtspunten vooraf!

** Alle doopvieringen staan gepland om 14 uur !!

Indien er een groot aantal dopelingen zijn ingeschreven zullen we een tweede viering voorzien om 15 uur. Dit zal met de ouders verder worden afgesproken op voorafgaande ouderavond.

Zorg er voor dat u en alle genodigde zo'n 10 minuten voor aanvang van de viering in de kerk aanwezig zijn. Laat de andere families niet op jullie wachten.


** Inschrijven vooraf is noodzakelijk !!

Het kan dus niet om zonder vooraf uw kind te hebben ingeschreven te komen afzakken naar een ouderavond !!

Het is echt wel noodzakelijk eerst uw kind voor een doopviering vooraf in te schrijven. Dit kan, zoals gezegd, ook online onderaan deze pagina. De inchrijvingen worden afgesloten de dinsdag voor de ouderavond die steeds op de 2de woensdag van de voorafgaande maand is.


** De ouderavonden !!

De 2de woensdag van de voorafgaande maand aan de maand van het doopsel staat er een ouderavond gepland voor de ouders die de maand nadien hun kindje willen laten dopen.

Wij verwachten minstens één van beide ouders op deze ouderavond !! U kan de ouderavond in het onderstaande schema terugvinden. Deze ouderavonden hebben telkens plaats om 20 uur in de kerk van St.-Lenaarts-VEERLE !!

** De privacyverklaring !!

De Privacywet van 8 december 1992 (B.S. 13 maart 1993) en de Europese Privacywet (GDPR) van 25 mei 2018, zorgen voor een flink pak papierwerk, ook bij het vastleggen van een doopsel.

Deze zogenaamde Privacyverklaring met de antwoorden die u op de gestelde vragen moet geven, zit verwerkt in de aanvraag.

Deze Privacyverklaring zal u per e-mail ontvangen nadat de doopaanvraag is gebeurd. Deze dient u uit te printen en ondertekend mee te brengen naar de ouderavond.

Klinkt het allemaal een beetje ingewikkeld, bij het invullen van de doopaanvraag zal het u allemaal duidelijk worden.MAAND

PLAATSEN & DATA

OUDERAVOND

JANUARI 2019

Gooreind - 6 januari 2019

Wuustwezel-Sterbos - 27 januari 2019

Woensdag 12 december 2018

om 20 uur in de kerk van

St.-Lenaarts-Veerle.

FEBRUARI 2019

St.-Lenaarts - 3 februari 2019

St.-Job-Lochtenberg - 10 februari 2019

Wuustwezel-Centrum - 17 februari 2019


** De doopviering van de maand FEBRUARI

te ST.-LENAARTS zal plaatsvinden

in de KERK VAN ST.-LENAARTS-VEERLE.Woensdag 9 januari 2019

om 20 uur in de kerk van

St.-Lenaarts-Veerle.

MAART 2019

Gooreind - 3 maart 2019

Brecht - 10 maart 2019

Loenhout - 24 maart 2019 VOLZET

Woensdag 13 februari 2019

om 20 uur in de kerk van

St.-Lenaarts-Veerle.

APRIL 2019

St.-Lenaarts - 7 april 2019

St.-Job-Lochtenberg - 14 april 2019

Woensdag 13 maart 2019

om 20 uur in de kerk van

St.-Lenaarts-Veerle.

MEI 2019

Gooreind - 5 mei 2019

Brecht - 12 mei 2019

Loenhout - 26 mei 2019 VOLZET

Loenhout - 26 mei 2019 VOLZET

Woensdag 10 april 2019

om 20 uur in de kerk van

St.-Lenaarts-Veerle.

JUNI 2019

St.-Lenaarts - 2 juni 2019

St.-Job-Lochtenberg - 9 juni 2019 VOLZET

Wuustwezel-Centrum - 16 juni 2019

Wuustwezel-Sterbos - 23 juni 2019


** De doopviering van de maand JUNI

te WUUSTWEZEL-STERBOS

zal plaatsvinden in de KAPEL VAN DEUREIND.Woensdag 8 mei 2019

om 20 uur in de kerk van

St.-Lenaarts-Veerle.

JULI 2019

Gooreind - 7 juli 2019

Brecht - 14 juli 2019

Woensdag 12 juni 2019

om 20 uur in de kerk van

St.-Lenaarts-Veerle.

AUGUSTUS 2019

St.-Lenaarts - 4 augustus 2019

St.-Job-Lochtenberg - 11 augustus 2019

Woensdag 10 juli 2019

om 20 uur in de kerk van

St.-Lenaarts-Veerle.

SEPTEMBER 2019

Gooreind - 1 september 2019

Brecht - 8 september 2019 VOLZET

Loenhout - 22 september 2019 VOLZET

Woensdag 14 augustus 2019

om 20 uur in de kerk van

St.-Lenaarts-Veerle.

OKTOBER 2019

St.-Lenaarts - 6 oktober 2019

St.-Job-Lochtenberg - 13 oktober 2019

Wuustwezel-Centrum - 20 oktober 2019

Woensdag 11 september 2019

om 20 uur in de kerk van

St.-Lenaarts-Veerle.

NOVEMBER 2019

Gooreind - 3 november 2019

Brecht - 10 november 2019 VOLZET

Wuustwezel-Sterbos - 24 november 2019

Woensdag 9 oktober 2019

om 20 uur in de kerk van

St.-Lenaarts-Veerle.

DECEMBER 2019

St.-Lenaarts - 1 december 2019

Wuustwezel-Centrum - 15 december 2019

Loenhout - 22 december 2019

Woensdag 13 november 2019

om 20 uur in de kerk van

St.-Lenaarts-Veerle.


HET INSCHRIJVINGSFORMULIER


Inschrijven kan u hier online doen.

Zelfs indien uw kindje nog niet geboren is, of u nog niet precies weet wie peter en/of meter zal worden, kan u het doopsel nu al vastleggen. Geef bij de vragen naar de naam in dit geval simpelweg 'Nog onbekend' in.


Wel hebben we alle gegevens nodig van beide ouders, of van die persoenen die het ouderlijkgezag uitoefenen.


Tevens is het noodzakelijk dat minstens één van de ouders, of personen die het ouderlijkgezag uitoefenen, op de voorziene ouderavond aanwezig is !!


ONLINE INSCHRIJVEN


Om misbruik van het formulier te voorkomen,

vragen we u een 'wachtwoord'.

Dit wachtwoord is het antwoord op de vraag:


"Hoeveel maanden zijn er in een jaar?"


Geef het antwoord in, in kleine letters

en dus niet in getalvorm!!


KLIK HIER VOOR HET INSCHRIJVINGSFORMULIER