Get Adobe Flash playerZoals ondertussen alles in het 'corona-leven'

zijn de data en de uren van de vieringen 1ste communie 2022  

'ONDER VOORBEHEOUD'.

Beste,


Dat de kerk een tekort heeft aan 'mankracht' is alom geweten.

Ook binnen onze Pastorale Eenheid Elia moeten we het met een minimum aan voorgangers (priesters, diakens) stellen.

Rationalisatie dringt zich dus ook bij ons op.


Daarom zijn de data van de vieringen 1ste Communie gebasseerd op basis van 1 priester-voorganger.


Concreet betekent dit dat in die parochiekernen die op zondag een weekendviering hebben, de viering van de 1ste Communie op zondag zal plaatsvinden, op het uur van de normale zondagviering.


Parochiekernen die enkel op zaterdagavond een weekendviering hebben, zullen de 1ste Communie vieren op zaterdag te 10 uur. Een uitzondering op deze regel in de parochiekern van Wuustwezel-Braken.


Zo komen we voor 2022 tot het hieronder te vinden schema.


Meer informatie over onze privacyverklaring kan je HIER vinden


GEMEENSCHAP

WANNEER

DATUM

Overbroek

2de zondag na Pasen om 11u00.

1 mei 2022

Wuustwezel-Sterbos

3de zaterdag na Pasen om 10u00.

7 mei 2022

Wuustwezel-Braken

3de zaterdag na Pasen om 14u00.

7 mei 2022

Wuustwezel-Centrum

3de zondag na Pasen om 9u30.

8 mei 2022

Sint-Lenaarts

4de zaterdag na Pasen om 10u00.

14 mei 2022

Brecht

4de zondag na Pasen om 9u30.

15 mei 2022

Lochtenberg

5de zaterdag na Pasen om 10u00.

21 mei 2022

H. Man-Job

5de zondag na Pasen om 9u30.

22 mei 2022

Gooreind

6de zondag na Pasen om 9u00.

29 mei 2022

Loenhout

7de zondag na Pasen (Pinksteren) om 9u00.

5 juni 2022


Download het overzicht van plaatsen en data hier


Wil jullie engeltjebengeltje in 2022

graag de 1ste Communie ontvangen,

dan verneem je tijdens de komende infoavond hoe dat kan.


!! Let wel op !!

De infoavond en de mogelijkheid tot inschrijven voor de 1ste Communie 2022,

is voor die ouders wiens kind nu in het 1ste leerjaar zit.


!! KOM DUS NAAR DE INFOAVOND !!