Get Adobe Flash player


De eerste communie behoort, samen met het doopsel en het vormsel, tot wat men de initiatiesacramenten noemt.

De eerste communie is de eerste keer dat een kind de communie ontvangt. Het kind kan dan voor het eerst samen met zijn ouders volledig deelnemen aan de eucharistie.

Door een kind zijn eerste communie te laten doen, drukken de ouders uit dat ze het kind verder willen laten groeien in het christelijk geloof. Ouders willen hun kind laten kennis maken met de gelovige gemeenschap, die wekelijks samen komt rond Jezus. Daarvoor werd reeds gekozen toen het kind gedoopt werd.

De gemeenschap met Jezus wordt juist duidelijk in het breken en het delen van het brood. Dit betekent iets voor het leven van allen die eraan deelnemen. Daardoor groeit er een verbondenheid met Jezus en elkaar. Door samen aan tafel te gaan proberen christenen solidair te leven als Jezus.


Omwille van de corona-problematiek

kunnen voor de 1ste communievieringen 2020

de uren zoals hieronder omschreven anders zijn.

Raadpleeg het overzicht !!


Beste,


Dat de kerk een tekort heeft aan 'mankracht' is alom geweten.

Ook binnen onze Pastorale Eenheid Elia moeten we het met een minimum aan voorgangers (priesters, diakens) stellen.

Rationalisatie dringt zich dus ook bij ons op.


Daarom zullen de data van de vieringen 1ste Communie vanaf 2020 gebeuren op basis van 1 priester-voorganger.


Concreet betekent dit dat in die parochiekernen die op zondag een weekendviering hebben, de viering van de 1ste Communie op zondag zal plaatsvinden, op het uur van de normale zondagviering.


Parochiekernen die enkel op zaterdagavond een weekendviering hebben, zullen de 1ste Communie vieren op zaterdag te 10 uur. Een uitzondering op deze regel in de parochiekern van Wuustwezel-Braken.

Meer informatie over onze privacyverklaring kan je HIER vinden.


Volg onze catechesewerking ook op Facebook... KLIK HIER.


DATA - UREN - INSCHRIJVEN

Data en uren 1ste Communie 2020


Door het coronavirus zijn alle vieringen 1ste communie 2020 moeten verhuizen naar de maanden september-oktober 2020.

En dus moeten we onze 'jaartelling' een beetje bijsturen.


De 1ste communie 2020 is voorbehouden voor de kinderen die in het 1ste en 2de leerjaar de voorbereidingen

hebben gevolgd en dus sinds 1  september 2020

in het 3de leerjaar zitten !!

KLIK HIER

Zoals ondertussen alles in het 'corona-leven'

zijn de data en de uren van de vieringen 1ste communie

in 2021 en 2022  'ONDER VOORBEHEOUD'.

Data en uren 1ste Communie 2021


Voor kinderen die dit schooljaar (2020-2021)

de stap hebben gezet naar het 2de leerjaar


KLIK HIER

Data en uren 1ste Communie 2022


Voor kinderen die dit schooljaar (2020-2021)

de stap hebben gezet naar het 1ste leerjaar.

DE VOORBEREIDING


Binnen onze Pastorale Eenheid Elia

verloopt de voorbereiding op de 1ste communie over twee jaar.


Concreet betekent dit dat de voorbereiding start als zoon of dochter

de stap zet naar het 1ste leerjaar.


In het 2de leerjaar gaat de voorbereiding verder en ontvangt zoon of dochter

de 1ste communie in de periode

tussen Pasen en Pinksteren.


De concrete data en uren kan je vinden

op de pagina van het respectievelijke jaar.


De inschrijvingen gebeuren online,

maar worden voorafgegaan

door een ouderavond

waar we zeker 1 van de ouders verwachten !!
!! EXTRA DOOPVIERING 1ste COMMUNICANTEN 2021 !!

Doe je in 2021 je 1ste communie,

maar ben je nog niet gedoopt...


Geen probleem !

Speciaal voor jullie organiseren we

een extra doopviering

met enkel maar 1ste communicanten.


Waar en wanneer deze extra doopviering zal plaatsvinden,

verneem je later !!


"In zing een liedje in de kring"