Get Adobe Flash player


De eerste communie behoort, samen met het doopsel en het vormsel, tot wat men de initiatiesacramenten noemt.

De eerste communie is de eerste keer dat een kind de communie ontvangt. Het kind kan dan voor het eerst samen met zijn ouders volledig deelnemen aan de eucharistie.

Door een kind zijn eerste communie te laten doen, drukken de ouders uit dat ze het kind verder willen laten groeien in het christelijk geloof. Ouders willen hun kind laten kennis maken met de gelovige gemeenschap, die wekelijks samen komt rond Jezus. Daarvoor werd reeds gekozen toen het kind gedoopt werd.

De gemeenschap met Jezus wordt juist duidelijk in het breken en het delen van het brood. Dit betekent iets voor het leven van allen die eraan deelnemen. Daardoor groeit er een verbondenheid met Jezus en elkaar. Door samen aan tafel te gaan proberen christenen solidair te leven als Jezus.


Beste,


Dat de kerk een tekort heeft aan 'mankracht' is alom geweten.

Ook binnen onze Pastorale Eenheid Elia moeten we het met een minimum aan voorgangers (priesters, diakens) stellen.

Rationalisatie dringt zich dus ook bij ons op.


Daarom zullen de data van de vieringen 1ste Communie vanaf 2020 gebeuren op basis van 1 priester-voorganger.


Concreet betekent dit dat in die parochiekernen die op zondag een weekendviering hebben, de viering van de 1ste Communie op zondag zal plaatsvinden, op het uur van de normale zondagviering.


Parochiekernen die enkel op zaterdagavond een weekendviering hebben, zullen de 1ste Communie vieren op zaterdag te 10 uur. Een uitzondering op deze regel in de parochiekern van Wuustwezel-Braken.

Meer informatie over onze privacyverklaring kan je HIER vinden.


Volg onze catechesewerking ook op Facebook... KLIK HIER.

DATA - UREN - INSCHRIJVEN

Data en uren 1ste Communie 2020


Voor kinderen die nu in het 2de leerjaar zitten

en dus dit schooljaar met de voorbereiding begonnen zijn.KLIK HIER

Data en uren 1ste Communie 2021


Voor kinderen die dit schooljaar (2019-2020)

de stap hebben gezet naar het 1ste leerjaar

en dus in het 2de leerjaar (2020-2021)

de 1ste Communie kunnen ontvangen.KLIK HIER

!! EXTRA DOOPVIERING 1ste COMMUNICANTEN 2020 !!

Doe je in 2020 je 1ste communie, maar ben je nog niet gedoopt...

Geen probleem !

Speciaal voor jullie organiseren we een extra doopviering

met enkel maar 1ste communicanten.


Deze extra doopviering is voorzien op

ZONDAG 16 FEBRUARI 2020 te WUUSTWEZEL-CENTRUM.


Maar we pakken het wel serieus aan

en bereiden geheel de viering samen voor

met de 1ste communicanten, hun ouders

en eventueel ook met peter en meter.


En dus spreken we die zondag al af om 9 uur

in gemeenteschool 'De Wissel' - Hagelkruis 6A te Wuustwezel.

Daar bereiden we samen met de catechisten het doopsel voor.

Ook de ouders zijn hier verwacht

en peter en meter zijn natuurlijk ook van harte welkom.


De doopviering zelf start om 11 uur

in de kerk van Wuustwezel-Centrum.

Iedereen die u wenst uit te nodigen is welkom.


!! Vooraf inschrijven is noodzakelijk

en kan je HIER doen !!


"In zing een liedje in de kring"