Projectviering mei 2023

‘Jezus bidt voor alle mensen’

‘Bidden… een praatje doen met God’

Ook Jezus deed dat. Heel vaak bad hij tot God die gij zijn Vader noemde.
Ja, Jezus houdt veel van zijn Vader. En hij wil heel graag dat iedereen de Vader leert kennen.

En als we allemaal de Vader wat beter leren kennen, dan kunnen we veel dingen SAMEN doen.
Dan kunnen we samen bidden. Samen zorgen voor andere mensen.  En nog zoveel meer.
Dat is trouwens wat ook Jezus en zijn vrienden altijd gedaan hebben…SAMEN !

Maar, tijdens de projectviering van 21 mei willen we het vooral eens hebben over dan ‘bidden’.
In het evangelie van die zondag – het verhaal van Jezus – mogen we meeluisteren
hoe Jezus in een lang gebed bidt tot de Vader.

Hij bidt niet alleen voor zichzelf, maar voor alle mensen voor wie hij wil zorgen.
Hij bidt: “Vader, Ik bid voor al deze mensen; voor mijn vrienden. Als Ik er niet meer ben,
wilt U dan goed voor hen zorgen?”

En Jezus leert ook ons bidden
Hij geeft ons daarvoor woorden die we mogen gebruiken. Denk maar aan het ‘Onze Vader’.
Maar we mogen ook eigen woorden gebruiken.
bidden kan je trouwens overal en altijd doen.
Het gewoon maar eventjes stil maken en een praatje doen met God.
Al onze zorgen, onze verdrietjes, maar ook onze vreugde aan God toevertrouwen.

Maar ook wij bidden niet alleen voor onszelf…
Net als Jezus willen ook wij voor anderen bidden.
We vragen dat God voor alle mensen wil zorgen. Zich over alle mensen wil ontfermen.
Zo zijn wij net als Jezus begaan met al onze medemensen.

Een ‘DOE-OPDRACHTJE’

Alles wat je bezig houdt mag je aan God vertellen.
Dat kunnen blije dingen zijn, waarvoor je dankbaar bent.
Maar het kunnen ook droeve dingen zijn waar je troost en kracht voor nodig hebt.
Als gemeenschap willen we hier samen voor bidden.
Heb jij iets of iemand waarvoor je samen met ons wil bidden?
Schrijf het op een briefje en breng dit mee naar de viering
en geef het af bij het onthaal in de kerk.
Tijdens de viering zullen we jouw gebed dan mee opnemen in de ‘voorbeden’

WE HOPEN JULLIE ALLEMAAL TE MOGEN ONTMOETEN
TIJDENS DE PROJECTVIERING VAN
ZONDAG 21 MEI OM 10u30 IN DE KERK VAN OVERBROEK !!