Projectviering 19 maart

Op zondag 19 maart is het weer de 3de zondag van de maand.
En dus komen we in de kerk van Overbroek weer samen
voor de maandelijkse ‘Projectvieringen’.

‘Zien met nieuwe ogen!’

‘Zien met nieuwe ogen!’

We zijn dan al de vierde zondag van de Veertigdagentijd.
Halfvasten, want de vastentijd is inderdaad al halfweg.
Mogelijk hebben jullie in de vieringen van de voorbije weekenden,
in het parochieblad en de kinderen in de klas al wel gehoord
van de 25% – revolutie van Broederlijk Delen.
Als van elke klas, van elke groep een vierde
wil zien met andere, met nieuwe ogen zou dat voldoende zijn
om de hele groep mee te trekken en echt met elkaar te delen.
God wil ons de ogen openen
opdat wij Hem met nieuwe ogen zouden zien.
Wil je leren zien met een hart zoals God en Jezus ben je zeker welkom

God heeft zo zijn eigen kijk op mensen.

Hij kiest onverwacht en blijkt werkzaam
in wie wij het niet vermoeden.
Een herdersjongen,
nog wel de jongste van het hele stel,
wordt koning van Israël,
horen we in de eerste lezing,
In het evangelie vernemen we dat
uitgerekend een blinde
het best van allen blijkt te kunnen zien
want hij herkent in Jezus het Licht van de wereld.

Je bent dus van harte welkom voor de projectviering
van zondag 19 maart om 10.30 u. in de kerk van Overbroek.

!! OPGELET !!
Omwille van de drukke maand april:
Pasen, vieringen 1ste communie en vormsel,
ZAL ER IN DE MAAND APRIL GEEN PROJECTVERING zijn

e