Onze pastors-vrijgestelden
Peter Gijsbrechts


Vrijgestelde priester...

Peter Gijsbrechts


Binnen onze pastorale eenheid Elia is hij de 'ontwikkelaar' van deze website.

Ook de 'beurtrolplanning' is zijn permanente verantwoor-delijkheid. Bijgevolg zorgt hij er ook voor dat het secretariaat, de computers en server van 'Den Bries' blijven draaien.


Behalve zijn taak binnen onze Pastorale Eenheid Elia is hij ook medewerker bij 'Blindenzorg - Licht en Liefde' en redacteur van 'Preek van de week'.


Je kan Peter vinden in de Dorpsstraat 95/A

te 2990 Wuustwezel-Centrum.

Zijn telefoonnummer 0499/38.38.06.

Een e-mail verstuur je door hier te klikken.


Jan Van Gerven

Vrijgestelde priester...

Jan Van Gerven


Jan Van Gerven is met zijn ervaring van meer dan 30 jaar in de Rupelstreek, in 2017 onze ploeg komen versterken.

Voor hem, als ‘bijbelkenner’, is de bijbel geen ‘heilig, gesloten boek’ maar wel een bevrijdende, blijde boodschap voor mensen die vandaag leven. En dit met een voorkeur voor de ‘armen’, in elke betekenis van het woord.

Als ‘bompa’ voelt hij zich nog steeds thuis bij kinderen en jongeren.

Hedendaagse taal en vormgeving in de liturgie, die mensen nu iets zeggen, is altijd zijn dada geweest.


Je kan Jan vinden in de

Mudaeusstraat 1 - 2de verd.

te 2960 Brecht.

Zijn telefoonnummer: 03/888.15.26

Een e-mail verstuur je door hier te klikken.Ivo Van Hecken


Dankjewel! Heel oprecht aan alle mensen die mij een bezoekje brachten, een berichtje achterlieten op de gsm, een mailtje of kaartje stuurden, of even opbelden om hun verbondenheid met mij en mijn gezin uit te drukken.

Jullie hebben voor mij de vertaalslag gemaakt van het Bijbelse “Ik zal er zijn voor U”.

Diaken - meewerkend pastor...

Ivo Van Hecken

Dit heeft mij en mijn gezin veel deugd gedaan in de soms echt moeilijke tijden het voorbije jaar.

Het voorbije jaar heb ik veel geleerd over: “Wie is je naaste?”, vooral dankzij al diegenen die een heel jaar door die verbondenheid zijn blijven vorm geven!! Nogmaals: dankjewel, jullie zijn het beste medicijn voor het hart.


Graag wil ik vandaag met jullie delen dat ik vanaf 1 mei “heel voorzichtig” en “zeer beperkt” zal meewerken als pastor in de PE Elia. Omwille van mijn gezondheid zit ik niet meer in het team. Met dat team heb ik de nodige afspraken gemaakt om op mijn manier ook die vertaalslag van “Ik zal er zijn voor U” goed te maken.

Hopelijk kan ik zo de komende twee jaren, tot aan mijn pensioen, verder vorm geven aan de zorg voor rouwenden, mensen met een kleine portemonnee, en vierend met elkaar ons laten raken door Bijbelse waarden.

Ik kijk er naar uit!!!

Ivo Van Hecken,

diaken en meewerkend pastor.


Je kan Ivo vinden in de Dorpsstraat 121

te 2990 Wuustwezel.

Een telefoontje is welkom op 0476/87.13.56.

en een e-mail als je hier klikt.