Get Adobe Flash player


Op vrijdag 27 november 2015 ontvingen we van bisschop, Mgr. Johan Bonny, de officiële decretering van onze nieuwe 'Pastorale Eenheid Elia - Brecht-Wuustwezel'.


Dat betekent dat we ondertussen 1 kaarsje op de verjaardagstaart hebben mogen uitblazen.

Naar aanleiding van deze 1ste verjaardag, zette het beleidsteam van onze Pastorale Eenheid Elia een 'Open Avond' op poten waarop iedereen welkom was.


Samen keken we achterom naar de reeds afgelegde weg, om daarna na de toekomst te kijken.

De reeds afgelegde weg brachten we in beeld. Bekijk deze samenvatting hiernaast.


Nieuw binnen een pastorale eenheid is zonder twijfel de 'zondagkerk'. Maar ook op het belang van de onderlinge 'netwerking' kwam een stevige klemtoon te liggen: De netwerking tussen de parochiekernen onderling en naar de 'geloofskernen'. Onder 'geloofskernen' verstaan we dan de scholen, de verenigingen, de religieuze gemeenschappen, de woon- en zorgcentra,...


Vooral aan deze 'geloofskernen' is het voorbije jaar heel wat aandacht besteed. Naar aanleiding van onze 'Open Avond' zijn we dan ook op reportage geweest in twee van onze woon- en zorgcentra: Amandina (Gooreind) en het St.-Lenaartshof (St.-Lenaarts).

We spraken er met de verantwoordelijken van de dienst 'animatie' en ook met enkele bewoners over het belang van deze 'netwerking' tussen onze Pastorale Eenheid Elia en de instelling.

Klik hiernaast en bekijk onze reportages...


De afgelegde weg

in beeld... KLIK HIERDe woon- en zorgcentra

in beeld... KLIK HIER1 JAAR PASTORALE EENHEID ELIA

Open-Avond 1 februari 2017 - De resultaten


Het is al weer een tijdje geleden, maar jullie herinneren zich het vast nog wel

hoe we tijdens de 'Open-Avond' van 1 februari 2017 werden we uitgenodigd

om rond 2 vragen met elkaar in gesprek te gaan:


1. Welke positieve, deugddoende, warme ervaringen

hadden we met de pastorale eenheid Elia?


2. Welke noden, uitdagingen willen we signaleren?


We willen jullie graag een korte neerslag geven van wat er toen in de verschillende gespreksgroepen aangereikt werd.


Bij de eerste vraag sprongen volgende vaststellingen

in het oog:


** De goede werking van het centraal secretariaat Den Bries.

Parochiekernen ervaren dat heel wat administratief en organisatorisch werk niet meer op hun schouders rust zoals o.a. bij uitvaarten, huwelijken en dopen.


** Er werd ook een groeiende samenhorigheid vastgesteld tussen de verschillende parochiekernen. Initiatieven als de projectvieringen, met soms een concrete link naar de diaconie, werden zeer positief onthaald.


** Voor goede communicatie verwees men vooral naar de website en de nieuwsbrief.


** Op het domein van de werkgroepen sprak men vooral over de Werkgroep Eerste Communie en Vormsel, waar activiteiten over de parochiegrenzen heen als heel deugddoend werden ervaren. Hierbij dacht men o.a. aan de verbinding die plaatselijke werkingen maken met de zondagskerk, maar ook aan de gezamenlijke startavonden en de grotere betrokkenheid van ouders bij de geloofsvorming van hun kinderen.


** De betere samenwerking tussen de pastorale eenheid en de woon- en zorgcentra werd onder de aandacht gebracht, zowel w.b. de vieringen in de centra als de betrokkenheid van de bewoners met de zondagskerk en de deelname aan de bedevaart van naar Scherpenheuvel.

Als we kijken naar de noden en uitdagingen,

vielen ons volgende aandachtspunten en vragen op:


** Onze zorg dient uit te gaan naar het zoeken, vinden, opleiden en kunnen behouden van vrijwilligers, en dit vanuit de nood aan meer medewerkers op alle domeinen van de parochiekern en de pastorale eenheid.


** De vraag naar betere communicatie via ‘al’ onze kanalen dient zeker meer aandacht te krijgen.


** Is het nodig om over de grenzen van onze parochiekern te werken als het ter plaatse nog allemaal lukt ?


** De vraag klinkt om meer activiteiten en initiatieven over de verschillende werkgroepen heen te plannen.


** Kan er een contactgroep Palliatieve Ondersteuning in het leven geroepen worden?


** In de liturgie moeten we zorg blijven besteden aan jong én oud. Het is goed dat er projectvieringen zijn, maar vergeet de mensen niet die graag wekelijks hun vertrouwde viering willen meevieren.


** De vraag naar een roterende zondagskerk werd duidelijk naar voor geschoven.


Een bevraging met bemoedigend resultaat dus, waaruit doorklonk dat we goed op weg zijn,

maar dat we toch ook nog een hele weg voor ons hebben liggen.

Vanuit het team van de pastorale eenheid Elia

hopen we dan ook dat we die weg samen kunnen gaan met alle parochiekernen,

alle andere geloofskernen en alle medewerkers.


Download deze resultaten als PDF-bestand... KLIK HIER.