Welkom op onze webstekWelkom !! Kom je hier vaker.... Vernieuw dan de pagina die je bezoekt !!

Dit kan simpel door bovenaan je toetsenbord op F5 te drukken.


Herbekijk Goede Week & Pasen  1ste Communie 2021  Vormsel 2021


Inschrijven 1ste Communie en Vormsel  Doopsel


Pastor Juul Sterkens: 'Een mens tussen en voor de mensen'

Op maandag 14 juni overleed Juul Sterkens

in Coda Hospice te Wuustwezel.


Hij werd geboren op 4 augustus 1932 te Rijkevorsel en priester gewijd te Mechelen op 8 april 1956.

Als priester van het bisdom Antwerpen was hij onder meer actief als leraar in het Sint-Aloysius college in Geel en onderpastoor in Sint-Pieter en Pauwel te Mol.


Op 23 november 1972 werd hij benoemd als kapelaan van de Sint-Antonius van Padua parochie te Sterbos-Wuustwezel. Waar de vorige kapelaan, E.H. Alfons Willems gezorgd had voor de materiële uitbouw van de jonge parochie Sterbos richtte Juul Sterkens zich vooral op de pastorale uitbouw van deze gemeenschap.


Zijn grootste aandacht ging daarbij naar het betrekken van leken bij deze uitbouw. Als één van de eerste gemeenschappen binnen onze regio beschikte Sterbos over een aangesteld pastoraal team. Voor de vormselcatechese kwamen de twaalfjarigen regelmatig samen in enkele gezinnen waar catechisten de voorbereiding op zich namen. Ook de voorbereiding op het sacrament van het doopsel kwam in handen van enkele doopcatechisten. Verder zette hij zich ook heel sterk in voor een actieve deelname van de gelovigen aan de wekelijkse eucharistievieringen met aandacht voor kinderen en jongeren. Vooral de vieringen op de belangrijke feestdagen werden gedragen door verschillende medewerkers. Ook zieken en bejaarden konden steeds op zijn bemoediging rekenen. Ook was het voor hem heel belangrijk dat de parochies van het dekenaat Brecht-Wuustwezel (later uitgegroeid tot de Pastorale Eenheid Elia) samen werkten en elkaar bemoedigden en ondersteunden. Aan deze samenwerking heeft hij ook zelf mee gestalte gegeven. Ook daar werd hij door velen gewaardeerd.


Naast zijn priester zijn was hij ook ‘mens tussen de mensen’. Bij de Stergalmers werd hij gewaardeerd als muzikant, in de Sint-Godelievestraat nam hij als ‘buur met de andere buren’ deel aan de activiteiten.


Na zijn pensionering zette hij zich, zolang zijn gezondheid het toeliet, nog in als priester te Achtel en Rijkevorsel -Centrum. Onlangs bij zijn diamanten priesterjubileum mocht hij nog uit vele hoeken felicitaties ontvangen. Hierdoor was hij erg geroerd.

Boven het rouwbericht lezen we: ‘Mensen zijn er voor andere mensen, voor mekaar, alleen zijn we te klein.’

Pastoor Juul Sterkens heeft naar best vermogen geprobeerd om dit waar te maken in zijn leven en aan velen de kans gegeven hem hierbij te ondersteunen.


Als Pastorale Eenheid Elia wensen we de familie veel sterkte toe bij dit verlies van een bijzonder mens, en nemen we Juul mee in onze gedachten en gebeden.Het wordt alsmaar beter...


Nu men het coronabeestje eindelijk wat in bedwang heeft gekregen en de coronacijfers alsmaar de goede richting  uitgaan, kunnen we genieten van heel wat verzoepelingen.

Ook wat betreft het samen vieren is er terug heel wat mogelijk.


Sinds het weekend van 12 en 13 juni 2021

openen ALLE KERKEN van onze pastorale eenheid

dan ook terug de deuren.


Dit betekent dat ook de normale weekendvieringen weer zijn opgestart. Waar en wanneer we tijdens het weekend vieren, kan u terugvinden op de pagina vieringen.


En dus blijven de huidige maatregelen nog steeds gelden:

* Ontsmet je handen bij het binnenkomen van de kerk.

* Hou steeds voldoende afstand - 1m50.

* Respecteer je eigen bubbel en die van de anderen.

* Volg het circulatieplan

* Luister naar de richtlijnen van onze medewerkersHoeveel mensen mogen er in onze kerken ?


Het maximaal aantal mensen die in het kerkgebouw mogen aanwezig zijn is vastgesteld op 100.


MAAR !!

Het aantal is en blijft afhankelijk

van de grootte van het kerkgebouw.


Concreet betekent dit:

St.-Lenaarts-Centrum - 100 personen

St.-Lenaarts-Veerle (Emmaüs) - 25 personen

St.-Lenaarts-Veerle (Olijfboom) - 100 personen

Brecht - 100 personen

Overbroek - 60 personen

Wuustwezel-Centrum - 100 personen

Wuustwezel-Sterbos - 70 personen

Wuustwezel-Braken - 24 personen

Loenhout - 100 personen

Gooreind - 100 personen

St.-Job - Lochtenberg - 100 personen

St.-Job - H. Man Job - 50 personen


Deze getallen gelden zowel voor

de weekendvieringen, huwelijksvieringen

als voor begrafenisvieringen.

Voor doopvieringen zullen er aantallen

per familie worden afgesproken.
  Aanmelding van een doopsel...


Beste ouders,

Nadat we sinds half maart 2020 tot op vandaag

alle doopvieringen hebben moeten annuleren,

hopen we zo snel als mogelijk

een nieuwe start te kunnen/mogen nemen.


Het zal zeker een start worden

met beperkingen en hele duidelijke afspraken.


Omwille van alle beperkingen

willen we de doopsels vooraf één na één plannen.


Dit zal gebeuren op volgende manier...

Met dit formulier kan u het doopsel van uw kind AANMELDEN.

U kan dus geen concrete datum en geen concrete parochie invullen.

Na ontvangst van uw aanmelding

zullen wij telefonisch contact met u opnemen.

Telefonisch kan dan bekeken worden waar en wanneer  

we het doopsel van uw kindje kunnen inplannen.

Is dit gebeurd, dan ontvangt u van ons alle nodige informatie.


!! LEES HIERONDER DE AFSPRAKEN

DIE WE NU REEDS KUNNEN MAKEN !!
MOMENTEEL VERWERKEN WE EEN

TOEVLOED AAN DOOPAANVRAGEN.


DAARDOOR ZIEN WE ONS GENOODZAAKT

DE AANMELDING VAN NIEUWE AANVRAGEN TIJDELIJK STOP TE ZETTEN.

SORRY VOOR DIT ONGEMAK.


De afspraken...
VOOR HET AANMELDINGSFORMULIER

KLIK HIER

Samen houden we elkaar gezond


1.   Bij het binnenkomen van de kerk ontsmet iedereen de handen,

draagt iedereen een mondmasker en houden we afstand.


2.   De familie is zelf verantwoordelijk

voor de wettelijk toegelaten bubbelvorming.

We vragen u zeer uitdrukkelijk dit op te volgen.


3.   Als viering maken we gebruik van een standaardviering.

Een persoonlijke inbreng zal dus zeer beperkt zijn.
  EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL...


Info en data 1ste communie 2021   Info en data 1ste communie 2022   Info en data vormsel 2021


INSCHRIJVINGEN 1ste COMMUNIE 2022 & VORMSEL 2021


Beste ouders,


Nu uw engelbengeltje de eerste stappen heeft gezet

in het 1ste leerjaar, kunnen jullie eventueel al uitkijken

naar zijn of haar eerste communie in 2022.
Indien jullie deze bijzondere stap

in het leven van je kind willen zetten,

kunnen jullie zoon of dochter hier online inschrijven.


Doe het zo snel als mogelijk,

zodanig dat we op een coronaveilige manier

met de voorbereidende catechese kunnen starten


INSCHRIJVEN KAN VIA

DIT FORMULIER


of door het scannen van de QR-Code.Beste ouders,


Indien uw zoon of dochter geboren is in 2009

en begin september waarschijnlijk de stap heeft gezet

naar het 6de leerjaar, kunnen jullie eventueel al uitkijken

naar zijn of haar vormsel in 2021.


Indien jullie deze bijzondere stap

in het leven van je kind willen zetten,

kunnen jullie zoon of dochter hier online inschrijven.


Doe het zo snel als mogelijk,

zodanig dat we op een coronaveilige manier

met de voorbereidende catechese kunnen starten


INSCHRIJVEN KAN VIA

DIT FORMULIER


of door het scannen van de QR-Code.
IN DE KIJKER...

(Gevonden wat je zoekt... Klik op de foto/logo)


DE HANDELINGEN VAN DE APOSTELEN

Driejarig pastoraal thema Bisdom Antwerpen.

De Handelingen samen lezen,

samen bespreken in leesgroepen.

DE PRIVACYWET EN DE GEVOLGEN

VOOR HET AANVRAGEN VAN INITIATIESACRAMENTEN

(Doopsel - 1ste Communie en Vormsel)

EN HET HUWELIJK


PAROCHIEKERNEN EN DATA

VAN DE DOOPVIERINGEN

IN 2021


ALLES OVER DE

1ste COMMUNIE 2021 ÉN 2022


Alle NIEUWIGHEDEN en DATA

ivm. het VORMSEL 2021 !!

én verder


Wat is dat een 'Pastorale Eenheid'?

Je leest het hier...


Slechts 1 adres voor al je vragen:

'Den Bries'

Ons centraal secretariaat

Dopen - 1 ste Communie - Vormsel

Huwelijk - Ziekenzalving - Begrafenis

Lees alles op de pagina 'Sacramenten'


Onze 'Projectvieringen'

Dat moet je eens meemaken...

!! Data 2021 zijn gekend !!


Abdij O.L. Vrouw van Nazareth

Een plaats om te bezinnen

Alle info kan je hier vinden


VERS VAN DE PERS...EN TOEN GINGEN DE DEUREN WEER OPEN...

Met het weekend van 5 en 6 september 2020 start ook het nieuwe werkjaar. Om in deze coronatijd toch met een positieve noot te starten, kunnen we jullie melden dat met dit weekend ook de deuren van AL ONZE KERKEN weer zullen opengaan.

DE UREN VAN DE WEEKENDVIERINGEN KAN JE HIER VINDEN


1STE COMMUNIE 2020

En dan hebben we het over de kinderen die ondertussen de stap hebben gezet naar het 3de leerjaar. Die kinderen wiens 1ste communieviering omwille van het coronavirus werd uitgesteld.

DE PLAATSEN EN UREN VAN DE VIERINGEN KAN JE HIER VINDEN


1STE COMMUNIE 2021 EN 2022

Ook daar zijn we al druk mee bezig! Of tegen die tijd alles kan verlopen zoals we hopen en wensen, blijft de vraag. Maar "hoop doet leven".

MEER INFO KAN JE HIER VINDEN


DOOPVIERINGEN OKTOBER 2020

De doopvieringen van oktober 2020 zijn geannuleerd. Ook de ouderavond van 9 september gaat dus niet door !!


ALLE DATA PROJECTVIERINGEN 2020

Alle projectvieringen zijn tot nader order opgeschort !!


WAS JE HAAR MET TRAPPISTENBIER

De Trappist van de paters en de shampoo van de zusters zorgen samen voor een wereldprimeur: 'Trappistenbiershampoo' !!

MEER LEZEN EN KOPEN KAN HIER


FACEBOOK.COM/ONZEGROTEDAG

Volg de catechesewerking van onze pastorale eenheid ook op Facebook.

HIER ZIJN WE TE VINDEN


DE PRIVACYWET EN HAAR GEVOLGEN OOK VOOR ONS EN VOOR U

De privacywet van mei 2018 heeft niet enkel gevolgen voor de grote bedrijven en internetgiganten, maar ook voor ons als 'kerkorganisatie'. Vooral daar waar het gaat om aanvragen voor een doopsel, de 1ste communie, het vormsel en het huwelijk. Alle bijzonderheden

LEES JE HIER.


DE DATA VAN DOOPVIERINGEN 2020 EN DE OUDERAVONDEN DOOPCATECHESE

Yep, alle data 2020 zijn gekend van zowel de doopvieringen als de voorafgaande ouderavonden. Hoe online inschrijven

LEES JE HIER


VIEREN IN ONZE 'GELOOFSKERNEN'

Samen vieren doen we niet enkel meer in de kerken van onze parochiekernen. Ook in de verschillende 'geloofskernen' (Woonzorgcentra en religieuze gemeenschappen) komen we op regelmatige tijdstippen samen om te vieren. Waar en wanneer LEES JE HIER
'DE WANDELGANG' - ONZE NIEUWSBRIEF


Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen

van onze 'Pastorale Eenheid',


schrijf je dan in op onze nieuwsbrief:  'De Wandelgang'...Onze diensten...


Wenst u een afspraak met een pastor...

Een abonnement op het Parochieblad...

Een intentie voor een viering...

Zomaar een vraag of bedenking...

Het kan allemaal via......

via de pagina

Onze diensten


Enkel voor medewerkers...


Bent u pastor, medewerker, doopcatechist,

lid van een liturgische werkgroep of begrafenisondernemer...

via onderstaande 'weblink' komt u op onze beveiligde website.

Medewerkers

Volg onze Pastorale Eenheid op Facebook.


Volg onze catechesewerking op Facebook.


Volg onze Pastorale Eenheid op @PastEenheid.


Dok


Kerst