Get Adobe Flash player


Leonardus werd in de vijfde eeuw in Frankrijk geboren. Hij was de zoon van een rijke adellijke familie en werd later door bisschop Remigius gedoopt. Er is weinig bekend over zijn kinderjaren en jeugd. Later werd hij priester en kreeg een bisdom aangewezen door koning Clovis maar dat weigerde hij. Hij verliet zijn geboortestreek en vertrok richting Limoges (het toenmalige Nobliacum). Daar bouwde hij een lemen hut en ging het leven leiden van een kluizenaar. Velen wisten hem te vinden en vroegen de wijze man om raad en hulp. Reeds tijdens zijn leven werd hij als een heilige vereerd.

Hij was toen reeds de schutse van de gevangenen. Door zijn bemiddeling bij de koning werden veel gevangenen vroegtijdig in vrijheid gesteld. Zijn kluizenaarscel groeide langzamerhand uit tot een groot klooster. Het klooster St.Leonardus van Noblat. Hier was hij tot zijn levenseinde abt. Het verhaal wordt verteld dat hij eens een koning geholpen zou hebben bij de bevalling van zijn vrouw. Na meerdere miskramen zou de vrouw op aanroepen van Leonardus een gezonde baby ter wereld hebben gebracht. Doordat het gebed van de heilige Leonardus werd verhoord schonk de koning hem een stuk land in de buurt van Limoges. Hij stond bekend als iemand die in staat was paarden te genezen en boeren in hun nood bij te staan. Leonardus stierf in het jaar 559 en werd in het klooster, dat door hem gesticht was, begraven.

Zijn naamdag is op 6 november. Hij is de patroon van de boeren en het vee, de paarden, de stallen, de stalknechten, de vervoerders, (koper)smeden, slotenmakers, lastendragers en kuipers, fruithandelaars en berglieden, mijnwerkers en kruideniers. Hij wordt aanroepen door vrouwen tijdens hun bevalling, tegen hoofdpijn en geslachtsziekten en tegen inbraken en inbrekers. Hij is ook de patroon van de gevangenen: volgens de legende verleende de koning hem de gunst gevangenen vrij te laten die hij in de gevangenis bezocht en als hij oordeelde dat ze deze gratie waardig waren. Ook nog is hij de patroon van de Vlaams-Brabantse stad Zoutleeuw en de Antwerpse gemeente Sint-Lenaarts, op pinkstermaandag trekt op beide plaatsen elk jaar de Leonardusprocessie door de straten. In de christelijke iconografie is het attribuut van Leonardus dan ook een ketting of een paar boeien, soms gebroken.