Goede VrijdagWelkom !! Kom je hier vaker.... Vernieuw dan de pagina die je bezoekt !!

Dit kan simpel door bovenaan je toetsenbord op F5 te drukken."Goede Vrijdag" - We brengen hulde aan de gekruisigde.


Heel vroeg in de morgen komen de hogepriesters, oudsten en het heleSanhedrin bij elkaar. Besloten wordt om Jezus ter dood te brengen. Hij wordt geboeid en naar de stadhouder Pilatus gebracht. Die weet zich niet goed raad met de situatie, bedenkt dan dat Jezus oorspronkelijk uit Galilea komt en daardoor onder het recht van Herodes valt. Deze blijkt in de stad te zijn, waarop Jezus naar Herodes gestuurd wordt.

Herodes drijft de spot met Jezus; hij geeft hem een mantel en stuurt hem als een "nepkoning" terug naar Pilatus. Deze probeert Jezus vrij te laten, door het volk te laten kiezen tussen een moordenaar en Jezus. Het volk heeft echter liever de moordenaar vrij. Pilatus laat Jezus geselen. Romeinse soldaten nemen hem mee naar de binnenplaats van het gerechtsgebouw, zetten een doornenkroon op zijn hoofd en doen hem een purperen mantel om. Ze lachen hem uit en slaan hem op zijn hoofd. Pilatus laat hierop Jezus aan het volk zien, maar het wordt niet voldoende geacht; "kruisig hem". Uiteindelijk geeft Pilatus toe aan de wens van het volk en 'wast zijn handen in onschuld'.

Tussen acht en negen uur 's ochtends wordt Jezus gekruisigd, tussen twee moordenaars. Drie uur later wordt het donker op heel de aarde, tot drie uur 's middags (Matth. 27:45). Dan sterft Jezus. De aarde schudt, het voorhangsel in de tempel scheurt van boven naar beneden en enkele doden staan op.

Tegen de avond gaat Jozef van Arimathea naar Pilatus en vraagt toestemming om Jezus te begraven. Hij wordt in een graf gelegd, dicht bij Golgotha.


U kan de Goede-Vrijdag-bezinning downloaden

als 'WORD-bestand' of als 'PDF-bestand.
De kruisweg van Sieger Köder


Bij het begin van onze kruishulde ziet u

de kruisweg van Jezus.

Het prachtige werk van Siegder Köder.


Wie dat wenst kan hiernaast een uitgeschreven kruisweg vinden

gebasseerd op deze afbeeldingen.


Wie er bijvoorbeeld in een woonzorgcentrum

verder mee aan de slag wil geen,

kan ook de afbeeldingen hierbaast downloaden.


Een uitgeschreven kruisweg als PDF-bestand

KLIK HIER


De afbeeldingen van de kruisweg

als ZIP-bestandBekijk de kruishulde op Goede Vrijdag

vanuit de parochiekern O.-L.-Vrouw van Lourdes

te St.-Job-in-'t-Goor.
Hieronder kan u de teksten van de Kruishulde

downloaden als 'WORD-bestand'

of als 'PDF-bestand.
"Goede Vrijdag" - Een overweging bij de kruisweg van Jezus: een uitnodiging tot nederigheid."Goede Vrijdag" - De 14 saties van de kruisweg van Jezus.