KOM, LATEN WE NAAR BETHELEHEM GAAN...'Kerstmis begon daar in die nacht' - Jan Smit


Zalig Kerstfeest en gelukkig Nieuwjaar 2021...


Dit wens ik jullie met heel mijn hart.

Zacht winterlicht in de bomen.

Vonkjes geluk, onverwacht.

De onbevangenheid om te dromen.

Woorden van vrede die met je meegaan.

Goedheid die meer kan dan je dacht.


Laat de stilte van kerst tot ons komen,

en het onbekende van nieuwjaar

ons hoop geven met God in ons midden.


Pastorale Eenheid Elia team:

Mariepaul, Tom en Lut


Kom, laten we naar Bethlehem gaan...


Normaal kan je op deze pagina

het overzicht vinden van alle kerstvieringen

binnen onze pastorale eenheid.


Dit jaar is het overzicht heel kort: GEEN !!


Maar dat wil niet zeggen

dat ook kerstmis is afgelast;

Integendeel !!


Meer dan ooit hebben mensen nood

aan de warmte en het licht

die van het kerstgebeuren uitgaat.


Daarom zijn heel wat mensen

keihard aan het werk om een

coronaproof kertsgebeuren online

tot bij jullie te kunnen brengen.


Je kan met ons mee optrekken naar het Bethlehem van St.-Lenaarts-Veerle

vanaf Kerstavond 24 december om 20 uur.