Broederlijk Delen


"Delen doet goed" - Campagnelied


Achtergronddossier  Liturgiemap  De affiche


"Broederlijk Delen blaast 60 kaarsjes uit'


In 2021 viert Broederlijk Delen haar zestigste verjaardag. Zestig jaar solidariteit tegen onrecht en armoede. Maar ook zestig jaar opkomen voor verandering. Dat willen we niet loslaten. Want de roep naar verandering klinkt vandaag luider dan ooit.


We begonnen zestig jaar geleden in Congo maar groeiden al snel uit tot een organisatie met partners in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Partnerschappen waarin we samen op zoek gaan naar de beste recepten voor verandering.Verandering die meer dan ooit nodig is. We botsen overal op dezelfde grenzen. De grenzen van onze planeet, de grenzen van ons economisch model. Overal ter wereld worden bestaande systemen in vraag gesteld, worden oplossingen gezocht voor problemen die ons allemaal aangaan: klimaat-opwarming, sociale ongelijkheid, armoede, …


Ons antwoord op deze problemen is, net als zestig jaar geleden, delen en herverdelen. Want er is genoeg voor iedereen. Maar we moeten ons er van bewust zijn dat niet iedereen een fair aandeel in handen heeft. En dat wie teveel heeft, het misschien met minder zal moeten doen. Zodat iedereen kan leven met genoeg.

We voelden het allemaal tijdens de lockdown, tijdens de maanden waarin we terugplooiden op onze bubbels dicht bij huis. Er is een draagvlak voor verandering. De geesten beginnen te rijpen om niet meer terug te gaan naar het ‘normaal’ van voor corona. Om te veranderen naar een nieuw normaal.


Praktisch zal de campagne er waarschijnlijk anders uitzien dan andere jaren. We delen jullie bezorgdheid over de huidige maatregelen rond corona en over de maatregelen die we nu nog niet kunnen inschatten. We stellen in deze campagnekrant daarom een paar alternatieven voor om coronaproof activiteiten te organiseren of om andere activiteiten en acties te ondernemen. Coronaproof, maar daarom niet minder verbindend en enthousiasmerend.


Vorig jaar kwam Corona heel onverwacht, en moesten we helaas een heleboel activiteiten stopzetten, met minder campagne-inkomsten tot gevolg. We hopen dat we er de komende campagne opnieuw kunnen staan met een enthousiaste ploeg medewerkers en vrijwilligers. Zodat we van de campagne van 2021 een daverend succes kunnen maken. Zodat we samen de zo nodige verandering alweer een stapje dichterbij kunnen brengen.'DELEN DOET GOED'