Get Adobe Flash player


Beste,


hieronder het overzicht van de vormselvieringen 2020.

Deze data werden bepaald door het Bisdom Antwerpen.


Sinds 2018 werden verschillende parochiekernen

samengevoegd tot één vormselviering.


De vormselvoorbereiding (catechese)

blijft in de plaatselijke parochiekern.

Al zullen er uiteraard bepaalde activiteiten samen kunnen gebeuren.


Meer informatie over onze privacyverklaring kan je HIER vinden


Terug naar vorige pagina!! OUDERAVONDEN!!


Als zoon of dochter in 2020

12 jaar is geworden,

kan hij of zij het sacrament van het Vormsel ontvangen.


Wenst u als ouder(s) hierover meer informatie te ontvangen,

dan nodige wij u graag uit op onze ouderavonden.

In het schema hiernaast kan u zien

wanneer we u verwachten.


Tijdens deze ouderavond ontvangt u ook de nodige gegevens

die nodig zijn om uw zoon of dochter te kunnn inschrijven.


Uw aanwezigheid is dus van groot belang!!

OUDERAVOND DONDERDAG 6 JUNI 2019 OM 20 UUR

in de kerk van St.-Lenaarts-Veerle

- Klein-Veerle 95B - St.-Lenaarts.

Voor de ouders die meer info wensen over het Vormsel

in de parochiekernen van 'groot-Brecht':

Brecht - St.-Lenaarts - Overbroek -

St.-Job-H. Man Job - St.-Job-Lochtenberg.


OUDERAVOND DONDERDAG 13 juni 2019 OM 20 UUR

Godelievezaal van 'De Ark'

- Achter d'Hoven 63 - Wuustwezel -

Voor de ouders die meer info wensen over het Vormsel

in de parochiekernen van 'groot-Wuustwezel':

Wuustwezel-Centrum - Wuustwezel-Sterbos -

Wuustwezel-Braken - Loenhout - Gooreind.


VORMSELVIERINGEN IN 2020


!! BELANGRIJKE OPMERKING VOORAF !!


Het enige wat we nu met zekerheid kunnen zeggen,

is dat we op de 1ste zaterdag na Pasen - 18 april 2020 -

drie vormselvieringen zullen hebben binnen 'groot-Brecht'.


Concreet spreken we hier over een vormselviering in de parochie van St.-Lenaarts én een vormselviering in de parochie van Brecht.


De derde vormselviering is deze van de zogenaamde 'P.E.-vormelingengroep' die al zeker zal bestaan uit de vormelingen van Overbroek en Lochtenberg.


De verdeling van 'welke viering wanneer'

(9 uur - 11u30 of 15 uur)

kunnen we pas later met zekerheid melden.


Wat betreft de vormelingen van H. Man Job te St.-Job, bestaat de mogelijkheid dat hun vormselviering verhuist naar de 2de zondag na Pasen, 26 april 2020.

Het enige wat we nu met zekerheid kunnen zeggen,

is dat we op de 2de zaterdag na Pasen - 25 april 2020 -

drie vormselvieringen zullen hebben

binnen 'groot-Wuustwezel'.


Concreet spreken we hier over een vormselviering in de parochie van Gooreind én een vormselviering in de parochie van Loenhout, voor de vormelingen van Loenhout en Wuustwezel-Braken.


De derde vormselviering is nog een onzekerheid. Meer duidelijkheid zullen we krijgen van zodra we de inschrijvingen van Wuustwezel-Sterbos en Wuustwezel-Centrum ontvangen.

De mogelijkheid bestaat ook dat een van beiden zich zal aansluiten bij de zogenaamde 'P.E.-vormelingengroep' waardoor hun vormselviering verhuist naar 18 april 2020.


De verdeling van 'welke viering wanneer'

(9 uur - 11u30 of 15 uur)

kunnen we pas later met zekerheid melden.

PAROCHIEKERNEN

WANNEER

DATA

OP DE 1STE ZATERDAG NA PASEN - 18 APRIL 2020 - 'GROOT BRECHT'


1ste zaterdag na Pasen om 9 uur

18 april 2020


1ste zaterdag na Pasen om 11u30

18 april 2020


1ste zaterdag na Pasen om 15 uur

18 april 2020

OP DE 2DE ZATERDAG NA PASEN - 25 APRIL 2020 - 'GROOT WUUSTWEZEL'


2de zaterdag na Pasen om 9 uur

25 april 2020


2de zaterdag na Pasen om 11u30

25 april 2020


2de zaterdag na Pasen om 15 uur

25 april 2020

OP DE 2DE ZONDAG NA PASEN - 26 APRIL 2020 - MOGELIJKE EXTRA VORMSELVIERING


2de zondag na Pasen om 9u30

26 april 2020

EXTRA VORMSELVIERING BUITEN REEKS

School Berkenbeek - WuustwezelSchool St.-Rafaël - St.-Job
E-MAILADRESSEN PLAATSELIJKE WERKGROEPEN

Vormselcatechese parochiekern OVERBROEK

Klik hier

Vormselcatechese parochiekern BRECHT

Klik hier

Vormselcatechese parochiekern H. MAN-JOB

Klik hier

Vormselcatechese parochiekern LOCHTENBERG

Klik hier

Vormselcatechese parochiekern ST.-LENAARTS

Klik hier

Vormselcatechese parochiekern WUUSTWEZEL-CENTRUM

Klik hier

Vormselcatechese parochiekern WUUSTWEZEL-STERBOS

Klik hier

Vormselcatechese parochiekern LOENHOUT en BRAKEN

Klik hier

Vormselcatechese parochiekern GOOREIND

Klik hier