Get Adobe Flash player


De bisschoppen van ons land stellen een nieuw formulier voor

voor ouders die een doopsel, eerste communie of vormsel aanvragen.


De verklaring zoals we die hieronder weergeven is letterlijk overgenomen

uit de persmededeling van de Bisschoppenconferentie.


Hoe wij dit als Pastorale Eenheid Elia zullen concretiseren LEES JE HIER.


Op 1 januari 2018 wordt de registratie van de doopsels ingrijpend gewijzigd. De aanpassing is drieërlei:


1. Voortaan wordt een doopsel alleen en uitsluitend ingeschreven in het register van de parochie waar het plaatsvindt. Tot nu moest het doorgestuurd worden naar de parochie van de ouders. Vanaf 1 januari 2018 hoeft dat niet langer en wordt het register waar de doop plaatsvond het basisregister. In dit basisregister worden ook  het vormsel, het huwelijk en het wijdingssacrament of de eeuwige geloften ingeschreven. Tot 1 januari 2018 blijft het basisregister het register van de parochie van de ouders.


2.   Ook nieuw is dat de ouders een ID (identiteitskaart) van een christen ontvangen, waarin  de gegevens van de doop worden genoteerd. Het is voor de ouders een tastbare herinnering aan het doopsel. Op deze ‘Identiteitskaart van een christen’ is bovendien voldoende ruimte voorzien om later ook de eerste communie, het vormsel en het huwelijk in te vullen. De ‘Identiteitskaart’ wordt te koop aangeboden in de liturgische boekhandels.

3.  De Bisschoppenconferentie van België publiceert een nieuw formulier voor de aanvraag van de initiatiesacramenten: doopsel, eerste communie en vormsel. Het wordt voor alle Belgische bisdommen van kracht op 1 januari 2018. Het vier pagina's tellende formulier maakt de aanvraag voor een van de drie sacramenten eenvormiger en overzichtelijker. Het bevat bovendien een privacyverklaring, conform de wetgeving inzake de bescherming van de privélevenssfeer. Het formulier moet in het parochiesecretariaat worden bewaard als bewijsstuk.Wie het nieuwe formulier al eens wil bekijken,

kan het HIER downloaden.

Beste bezoeker,


Via deze pagina kan u alle info vinden wat betreft:Voor meer informatie kan u steeds terecht


op de secretariaten van de plaatselijke parochiekernen,


of op het secretariaat van 'Den Bries'.


Of stel uw vraag via ons formuliertje

Een vraag