Get Adobe Flash player


De bisschoppen van ons land stellen een nieuw formulier voor

voor ouders die een doopsel, eerste communie of vormsel aanvragen.


!! Hieronder kan je lezen hoe wij dit in onze Pastorale Eenheid Elia zullen concretiseren !!


De data van de doopvieringen kan je HIER vinden.


Meer info over de ouderavonden doopcatechese

kan je HIER vinden.

Info over de eerste Communie kan je HIER vinden


Alles over het Vormsel lees je HIER.
HET DOOPSEL...


Vastleggen van het doopsel…

Wie het doopsel van hun kind willen vastleggen, kan daarvoor contact opnemen met de plaatselijke parochiekern of met het centraal secretariaat 'Den Bries'. De doopaanvraag kan onmiddellijk worden geregistreerd. Na registratie ontvangen de ouders een bevestiging via e-mail waarin ook alle verdere informatie wordt meegegeven.

De contactgegevens van de plaatselijke parochiekernen kan u HIER vinden. Voor het centraal secretariaat ‘Den Bries’ klikt u HIER.


Een voorbereidende ouderavond…

Samen met de bevestiging van de doopaanvraag ontvangt u ook een uitnodiging voor een voorbereidende ouderavond. Deze ouderavond is noodzakelijk! We verwachten dan ook zeker één van beide ouders. Ook peter en meter zijn welkom. Hun aanwezigheid kan trouwens zeer zinvol zijn.

Deze ouderavond vindt plaats op de 2de woensdag van de maand voorafgaand aan de maand van het doopsel. Een voorbeeld: uw kind wordt gedoopt in de maand april. Dan verwachten wij u op de ouderavond op de 2de woensdag van de maand maart.

Let wel op! Dit betekent namelijk dat er na die 2de woensdag van de maand geen doopsels meer zullen aangenomen worden voor de daaropvolgende maand!! Leg dus het doopsel van uw kind tijdig vast!

Deze ouderavonden gaan telkens door in de kerk van St.-Lenaarts-VEERLE (Klein Veerle – St.-Lenaarts) om 20 uur.

De eerste ouderavond is voorzien op woensdag 10 januari 2018 voor de kindjes die in februari 2018 gedoopt zullen worden.


De ID (identiteitskaart) van christen…

Over deze ID-kaart (waarover sprake in de tekst van de Bisschoppenconferentie) hoeft u zich geen zorgen te maken. Deze worden aangekocht door onze Pastorale Eenheid en samen met u ingevuld tijdens de ouderavond. Bewaar deze 'ID-kaart' zorgvuldig, want je hebt ze terug nodig bij de Eerste Communie, het Vormsel en zelfs bij het kerkelijk huwelijk.


Het uitgebreide dossier…  

Ook hierover hoeft u zich geen zorgen te maken. Bij het vastleggen van het doopsel vragen we de nodige informatie op om het formulier reeds in grote lijnen te kunnen invullen. Tijdens de ouderavond zullen we het samen met de ouder(s) bekijken en u vragen de privacyverklaring in te vullen en te ondertekenen.

Dit dossier zal behalve op de plaatselijke parochiekern ook bewaard worden op ons centraal secretariaat ‘Den Bries’ waar we alle dossiers zullen centraliseren.


DE EERSTE COMMUNIE...


Inschrijven voor de 1ste Communie…

Eigenlijk verandert er hier niet zoveel. De 1ste Communie wordt gevierd in het 2de leerjaar terwijl de voorbereiding of catechese reeds begint in het 1ste leerjaar. Als uw kind de leeftijd heeft bereikt om het daaropvolgende jaar de 1ste Communie te doen, ontvangen de ouders vanwege de Pastorale Eenheid een uitnodiging om deel te nemen aan een gezamenlijke informatieve ouderavond. Na deze ouderavond kan u zelf beslissen of u uw kind al dan niet laat inschrijven. Let wel op! Indien uw kind schoolloopt binnen onze Pastorale Eenheid, maar u woont niet op ons grondgebied, is de kans groot dat wij niet over uw contactgegevens beschikken en zet u – bij het begin van het schooljaar (1ste leerjaar) – best zelf de eerste stappen door contact op te nemen met de plaatselijke parochiekern of ons centraal secretariaat ‘Den Bries’.

Dit althans indien u en uw kind wenst samen met de klasgenootjes de 1ste Communie te doen binnen onze Pastorale Eenheid.


Het basisdossier en de ID (identiteitskaart) van christen…

Maakt u zich daarover maar geen zorgen. Vanuit de Pastorale Eenheid zal er gezorgd worden voor de vervolledigen of het aanmaken van het dossier en het aanvullen of invullen van de ‘ID van christen’. Lees hierover meer hierboven onder de titel ‘Het doopsel'.


HET VORMSEL...


Inschrijven voor het Vormsel…

Ook hier verandert er hier niet zoveel. Als uw jongere de leeftijd heeft bereikt om het Vormsel te ontvangen, ontvangen de ouders vanwege de Pastorale Eenheid een uitnodiging om deel te nemen aan een gezamenlijke informatieve ouderavond. Na deze ouderavond kan u zelf beslissen of u uw jongere al dan niet laat inschrijven. Let wel op! Indien uw kind schoolloopt binnen onze Pastorale Eenheid, maar u woont niet op ons grondgebied, is de kans groot dat wij niet over uw contactgegevens beschikken en zet u – bij het begin van het schooljaar (6de leerjaar) – best zelf de eerste stappen door contact op te nemen met de plaatselijke parochiekern of ons centraal secretariaat ‘Den Bries’. Dit althans indien u en uw jongere wenst samen met de klasgenoten het Vormsel te ontvangen binnen onze Pastorale Eenheid.


Het basisdossier en de ID (identiteitskaart) van christen…

Maakt u zich daarover maar geen zorgen. Vanuit de Pastorale Eenheid zal er gezorgd worden voor de vervolledigen of het aanmaken van het dossier en het aanvullen of invullen van de ‘ID van christen’. Lees hierover meer hierboven onder de titel ‘Het doopsel’.