Get Adobe Flash player


De 'Goede Week' is in het christendom de naam voor de week vanaf Palmzondag tot Stille Zaterdag. Het zijn de laatste zeven dagen van de Vasten of Veertigdagentijd.

In deze dagen tot en met het Hoogfeest van Pasen worden alle gebeurtenissen herdacht die de kern van het christelijk geloof uitmaken, met name het lijden, sterven en verrijzen van Jezus Christus.


Pasen - voorafgegaan door de  'Goede Week' - wordt daarom in het algemeen als het belangrijkste liturgische hoogfeest beschouwd.


De Goede Week heeft als zwaartepunt het zogenaamde

'Triduum Sacrum' dat bestaat uit drie dagen:

'Witte Donderdag', 'Goede Vrijdag' en 'Stille Zaterdag'.


Hiernaast kan u de overzichten

van onze vieringen vinden...Gezamenlijke boetevieringen


Palmzondag


Witte Donderdag


Goede Vrijdag


Paaswaken en Pasen