Get Adobe Flash player


Op onze weg richting Pasen, willen we ook even in het eigen hart kijken.

We willen trouwens met een zuiver en opgelucht hart aan het paasgebeuren deelnemen.


Wie dat wenst kan dan ook aansluiten

bij een 'gezamenlijke boeteviering'

in een van onze plaatselijke parochiekernen.


St.-Lenaarts-Veerle

Donderdag 22 maart om 19u30.

Wuustwezel-Sterbos

Maandag 26 maart om 19u30.

Gooreind

Dinsdag 27 maart om 19 uur.

St.-Job - Lochtenberg

Zondag 25 maart  om 18u30.
Heer, laat ons de woorden horen,

alsof ze gericht zijn tot ieder van ons,

die U sprak tot de Samaritaanse vrouw:

“Als u de gave van God kende!”

U bent het zichtbare gelaat

van de onzichtbare Vader,

van de God die Zijn macht

vooral toont door vergeving

en barmhartigheid:

laat de Kerk in de wereld

uw zichtbaar gelaat zijn,

dat van de opgestane

en verheerlijkte Heer.