Get Adobe Flash player


Op onze weg richting Pasen, willen we ook even in het eigen hart kijken.

We willen trouwens met een zuiver en opgelucht hart aan het paasgebeuren deelnemen.


Wie dat wenst kan dan ook aansluiten

bij een 'gezamenlijke boeteviering'

in een van onze plaatselijke parochiekernen.


St.-Lenaarts-Veerle

Donderdag 4 april om 19u30.

St.-Job - Lochtenberg

Zaterdag 20 april  om 17 uur.
Heer, laat ons de woorden horen,

alsof ze gericht zijn tot ieder van ons,

die U sprak tot de Samaritaanse vrouw:

“Als u de gave van God kende!”

U bent het zichtbare gelaat

van de onzichtbare Vader,

van de God die Zijn macht

vooral toont door vergeving

en barmhartigheid:

laat de Kerk in de wereld

uw zichtbaar gelaat zijn,

dat van de opgestane

en verheerlijkte Heer.