Get Adobe Flash player

'Onze Agenda'


Als Pastorale Eenheid trachten we

regelmatig wat op poten te zetten:

Een interessante gespreksavond

rond een bepaald thema,

activiteiten met 'werkwinkels'

om zelf aan de slag te gaan,

een bedevaartsdagje naar Scherpenheuvel,

of gewoon een gezellige avond samen zingen.

Enkele geplande activiteiten

kan je hieronder terugvinden.


Deze activiteiten zijn chronologisch gepubliceerd....

Scroll dus maar naar beneden !!


Knippert na 2 minuten je pagina...

Dan is dat omdat we ze automatisch 'vernieuwen'.


Projectvieringen 15 en 16 december 2018 - 3de zondag van de Advent


Advent...

uitkijken naar, verwachten.

Een tijd van voorbereiden.

Actief uitzien naar de nieuwe 'geboorte' van Jezus.


Lang geleden stelden de mensen aan Johannes de Doper de vraag: "Wat moeten we doen?"

Johannes gaf ieder van hen een heel concreet antwoord. Inspelend op ieders persoonlijke situatie: “Wie dubbele kleding heeft, laat hij delen met wie niets heeft, en wie voedsel heeft, laat hij hetzelfde doen.” Zijn boodschap voor de tollenaars was: “Niet méér vragen dan voor u is vastgesteld.” En ook de soldaten kregen tips van hem: “Niemand uitplunderen, niemand iets afpersen, maar tevreden zijn met uw soldij.”


Niet iedereen zal gelukkig geweest zijn met wat hij of zij te horen kreeg. En toch is voor Johannes dat de enige manier om klaar te staan voor Diegene waarvan Johannes zegt dat Hij heel wat sterker en groter is dan hij.

Die Sterkere en Grotere waarover Johannes het heeft, hoopt weldra ook midden onder ons en diep in ons geboren te worden.


In de projectviering van december stellen ook wij de vraag: “Wat moeten we doen?”

Het antwoord op deze vraag geef je niet alleen met woorden, maar ook – en misschien wel vooral – met daden, met de inzet van je hele leven.

Dat antwoord heet dan: aandacht voor de minsten, solidariteit met de zwaksten, opkomen voor gerechtigheid.

Samen met Welzijnszorg – ‘Samen Tegen Armoede’ – kijken we tijdens de Advent uit naar Gods ‘Nieuwe Wereld’, de wereld van gerechtigheid en vrede.

In die wereld krijgen alle kinderen een eerlijke kans.

 “Wat moeten wij doen?”, is ook de vraag de wij ons dikwijls stellen als het over armoede gaat. Wel, samen kunnen we armoede omkeren. We staan er zelden bij stil dat het antwoord op die prangende vraag te vinden is in ons eigen doen en handelen van elke dag. ‘Zorg om welzijn’ begint daar waar mensen samen ruimte en plaats maken voor elke mens, zodat niemand meer alleen staat.

En dus willen wij als volgelingen van Jezus ons engageren voor de meest kwetsbaren in onze samenleving: ‘Met een blij hart, doen wat moet gedaan worden!’… dat is onze leuze.


Ook u bent welkom op....

Zaterdag 15 december 2018 om 17 uur

in de kerk van Wuustwezel-Serbos.


Zondag 16 december 2018 om 11 uur

in de kerk van Overbroek.